Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, april 2012

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 722 334 1 394 769 -0,2 1 185 880 -0,3
Finland 564 839 1 076 663 -1,7 898 863 -1,6
Utländer 157 495 318 106 5,0 287 017 4,0
Sverige 20 205 33 939 -0,6 29 412 -1,1
Tyskland 11 840 28 060 9,2 26 423 8,6
Ryssland 44 815 75 651 13,2 66 762 7,4
Britannien 8 567 21 627 -1,3 19 320 2,8
Förenta Staterna 4 973 11 645 -9,4 11 194 -11,0
Norge 6 664 15 260 23,9 13 133 30,8
Nederländerna 3 707 7 003 -1,8 6 637 -1,0
Italien 2 809 6 724 -9,5 6 367 -10,2
Frankrike 4 560 10 371 0,7 9 126 0,9
Japan 2 856 5 204 3,7 4 998 3,2
Estland 5 648 15 168 19,3 10 826 18,1
Spanien 3 431 7 884 -8,3 7 173 -5,9

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2012, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, april 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/04/matk_2012_04_2012-06-21_tau_005_sv.html