Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, augusti

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, mars 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 443 827 -2,0 1 034 391 -3,5 409 436 2,0
Fasta Finland 1 434 591 -2,1 1 030 278 -3,6 404 313 1,9
Nyland 352 113 -6,7 199 825 -10,2 152 288 -1,6
    Esbo 25 183 -12,1 14 148 -15,3 11 035 -7,5
    Helsingfors 223 025 -4,6 111 106 -8,1 111 919 -0,8
    Vanda 64 548 -9,8 42 346 -14,1 22 202 -0,3
Egentliga Finland 70 820 3,1 60 861 4,9 9 959 -6,8
    Åbo 48 309 0,9 41 188 1,8 7 121 -3,9
Satakunta 19 643 -3,3 15 970 5,9 3 673 -29,8
    Björneborg 11 491 3,6 9 846 9,5 1 645 -21,7
Egentliga Tavastland 24 108 -5,2 21 977 7,4 2 131 -57,1
    Tavastehus 12 662 -19,5 11 407 -2,9 1 255 -68,5
Birkaland 89 136 -9,5 78 088 -7,9 11 048 -19,3
    Tammerfors 64 152 -11,7 54 144 -9,9 10 008 -20,4
Päijänne-Tavastland 43 286 -7,8 35 041 -8,9 8 245 -2,9
    Lahtis 14 255 -19,7 9 033 -25,9 5 222 -6,1
Kymmenedalen 15 217 -10,0 9 589 -19,4 5 628 12,0
    Kouvola 7 098 -19,5 5 246 -28,1 1 852 22,1
Södra Karelen 47 679 -5,0 19 620 -23,2 28 059 13,9
    Villmanstrand 26 565 -5,4 13 643 -24,1 12 922 27,9
Södra Savolax 29 098 -2,0 23 880 -5,1 5 218 14,9
    S:t Michel 12 216 -3,9 9 487 -10,9 2 729 32,4
Norra Savolax 67 953 -4,4 60 856 -4,2 7 097 -6,0
    Kuopio 46 454 -5,1 41 321 -4,5 5 133 -9,5
Norra Karelen 33 728 8,2 27 296 5,3 6 432 22,7
    Joensuu 17 165 -0,6 12 823 -4,1 4 342 11,6
Mellersta Finland 100 961 2,1 87 210 6,9 13 751 -20,8
    Jyväskylä 33 907 -5,3 29 692 1,4 4 215 -35,3
Södra Österbotten 35 058 -0,3 33 201 0,2 1 857 -9,2
    Seinäjoki 11 490 -11,9 10 261 -13,2 1 229 1,1
Österbotten 23 424 -12,0 19 120 -6,2 4 304 -31,0
    Vasa 17 884 -13,1 14 359 -9,4 3 525 -25,6
Mellersta Österbotten 9 030 3,6 8 316 2,9 714 13,7
    Karleby 7 156 6,2 6 544 6,1 612 6,3
Norra Österbotten 115 469 3,6 96 710 2,8 18 759 7,7
    Kuusamo 37 779 1,1 32 075 2,0 5 704 -3,7
    Uleåborg 51 079 4,5 42 645 3,0 8 434 12,6
Kajanaland 90 735 4,4 86 205 8,0 4 530 -36,7
    Kajana 8 213 7,3 7 567 8,8 646 -7,8
    Sotkamo 78 138 8,4 74 809 11,5 3 329 -33,1
Lappland 267 133 2,3 146 513 -8,6 120 620 19,6
    Rovaniemi 42 889 4,6 16 137 -11,5 26 752 17,4
Åland 9 236 13,3 4 113 27,3 5 123 4,1
    Mariehamn 7 591 9,5 3 914 30,8 3 677 -6,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, mars 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/03/matk_2013_03_2013-05-16_tau_007_sv.html