Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, oktober

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-februari 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 389 989 -1,1 1 512 327 -0,9 877 662 -1,5
Fasta Finland 2 380 609 -1,1 1 508 185 -0,9 872 424 -1,5
Nyland 668 317 0,6 365 159 0,9 303 158 0,3
    Esbo 48 350 2,6 24 983 -7,7 23 367 16,7
    Helsingfors 418 081 1,4 204 770 7,1 213 311 -3,5
    Vanda 133 736 5,4 82 454 -1,1 51 282 17,9
Egentliga Finland 116 511 -1,8 94 597 -3,1 21 914 4,6
    Åbo 79 298 -4,9 63 579 -5,9 15 719 -0,7
Satakunta 33 971 -1,9 27 203 -1,2 6 768 -4,4
    Björneborg 20 912 0,5 17 098 -1,1 3 814 8,4
Egentliga Tavastland 39 885 -3,8 34 509 1,9 5 376 -29,4
    Tavastehus 22 505 -10,1 19 316 -4,6 3 189 -33,4
Birkaland 151 421 -2,6 127 863 -2,6 23 558 -2,8
    Tammerfors 113 637 1,3 93 149 1,6 20 488 -0,2
Päijänne-Tavastland 80 534 -0,6 64 904 -2,6 15 630 8,8
    Lahtis 27 668 2,6 18 725 -1,7 8 943 13,0
Kymmenedalen 29 741 -4,0 17 918 -6,4 11 823 -0,2
    Kouvola 13 511 -8,7 9 328 -12,7 4 183 1,8
Södra Karelen 83 670 -5,3 31 818 -10,9 51 852 -1,4
    Villmanstrand 48 048 -1,5 24 200 -9,7 23 848 8,6
Södra Savolax 54 658 -1,9 43 293 0,1 11 365 -9,1
    S:t Michel 22 621 -5,7 16 788 -1,4 5 833 -16,2
Norra Savolax 110 964 -4,2 88 844 -4,7 22 120 -2,3
    Kuopio 77 516 -4,8 61 724 -6,6 15 792 3,0
Norra Karelen 52 747 1,5 37 620 1,5 15 127 1,7
    Joensuu 27 066 -0,5 19 886 0,2 7 180 -2,5
Mellersta Finland 155 865 -9,7 120 364 -12,8 35 501 2,9
    Jyväskylä 63 826 1,7 53 659 2,4 10 167 -1,7
Södra Österbotten 60 924 1,8 58 266 4,0 2 658 -30,9
    Seinäjoki 22 065 5,3 20 633 9,0 1 432 -29,2
Österbotten 38 045 -1,1 29 375 -3,9 8 670 9,4
    Vasa 30 850 8,1 23 756 3,6 7 094 26,4
Mellersta Österbotten 14 281 -4,0 12 975 -6,1 1 306 22,7
    Karleby 11 348 -2,1 10 369 -2,8 979 6,8
Norra Österbotten 174 349 6,3 125 936 7,4 48 413 3,5
    Kuusamo 55 578 5,4 31 940 1,4 23 638 11,3
    Uleåborg 79 135 9,4 63 986 9,6 15 149 8,3
Kajanaland 131 821 3,8 104 679 4,1 27 142 2,5
    Kajana 12 090 -11,4 10 437 -11,1 1 653 -13,2
    Sotkamo 111 746 7,2 89 815 7,6 21 931 5,9
Lappland 382 905 -2,5 122 862 3,8 260 043 -5,2
    Rovaniemi 94 452 -4,3 24 535 6,7 69 917 -7,7
Åland 9 380 -5,1 4 142 -12,9 5 238 2,1
    Mariehamn 8 095 -4,2 3 969 -9,0 4 126 0,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-februari 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/02/matk_2014_02_2014-04-17_tau_008_sv.html