Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, februari

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 198 61 035 48,4 0,1 51,41
Fasta Finland 1 149 59 799 48,7 0,1 51,53
Nyland 142 14 714 63,0 0,5 66,25
Egentliga Finland 73 3 777 49,9 1,7 47,26
Satakunta 43 1 621 38,2 -2,8 52,09
Egentliga Tavastland 34 1 554 36,7 0,0 46,04
Birkaland 73 4 471 48,9 0,2 52,08
Päijänne-Tavastland 38 2 071 43,0 2,3 48,96
Kymmenedalen 30 1 168 42,7 -2,5 46,35
Södra Karelen 39 1 876 50,8 -1,3 47,56
Södra Savolax 87 2 584 39,3 -1,8 36,88
Norra Savolax 53 2 668 47,1 -1,0 45,57
Norra Karelen 53 1 585 44,1 1,5 44,66
Mellersta Finland 53 3 271 47,8 1,8 51,04
Södra Österbotten 52 1 883 42,0 -0,9 39,57
Österbotten 33 1 383 46,9 0,0 50,32
Mellersta Österbotten 17 589 43,6 0,2 49,60
Norra Österbotten 100 4 485 45,2 1,7 40,11
Kajanaland 47 2 258 41,0 -3,2 36,87
Lappland 182 7 841 38,7 -0,5 43,45
Åland 49 1 235 34,3 1,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_002_sv.html