Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal       Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 146 59 874 46,5 -0,1 53,41
Fasta Finland 1 103 58 696 46,8 -0,1 53,46
Nyland 143 14 926 59,3 -0,4 67,37
Egentliga Finland 69 3 671 46,5 0,7 52,04
Satakunta 41 1 491 37,8 2,2 56,80
Egentliga Tavastland 32 1 566 33,2 -0,6 45,17
Birkaland 72 4 412 46,6 1,3 52,98
Päijänne-Tavastland 37 1 985 37,3 -5,1 45,84
Kymmenedalen 30 1 170 36,0 -2,4 47,15
Södra Karelen 37 1 801 41,4 -5,3 47,52
Södra Savolax 86 2 423 32,9 -2,2 40,03
Norra Savolax 53 2 632 44,3 -0,3 48,36
Norra Karelen 50 1 500 42,0 0,6 51,57
Mellersta Finland 50 3 054 45,7 0,3 47,15
Södra Österbotten 46 1 735 41,6 3,4 41,27
Österbotten 32 1 402 44,4 0,6 53,79
Mellersta Österbotten 15 565 37,8 -4,4 55,42
Norra Österbotten 98 4 423 46,5 2,0 44,16
Kajanaland 45 2 220 41,5 0,9 33,56
Lappland 167 7 723 43,1 -0,7 48,18
Åland 44 1 178 31,0 3,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/06/matk_2015_06_2015-08-20_tau_002_sv.html