Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juni 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal       Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 50 494 50,4 0,2 92,45 46,56
Fasta Finland 597 49 763 50,5 0,2 92,45 46,71
Nyland 112 14 363 60,2 -0,2 100,81 60,70
    Esbo 11 1 195 51,9 -0,4 85,17 44,22
    Helsingfors 52 8 547 64,2 -0,7 106,02 68,11
    Vanda 11 2 236 68,9 -0,8 99,01 68,23
Egentliga Finland 38 2 964 51,0 0,8 85,44 43,54
    Åbo 19 2 038 53,5 0,4 87,21 46,66
Satakunta 25 1 149 44,3 3,3 83,22 36,89
    Björneborg 9 645 45,8 4,2 82,89 37,93
Egentliga Tavastland 18 1 329 36,7 -0,6 75,65 27,80
    Tavastehus 8 707 34,8 0,2 87,32 30,38
Birkaland 41 3 769 49,3 1,7 93,93 46,32
    Tammerfors 25 2 959 52,3 0,2 95,40 49,93
Päijänne-Tavastland 15 1 750 39,8 -5,1 82,26 32,73
    Lahtis 6 644 45,8 -0,5 87,92 40,25
Kymmenedalen 16 913 39,1 -0,7 87,21 34,07
    Kouvola 6 432 38,7 0,5 81,43 31,53
Södra Karelen 17 1 374 44,6 -7,7 91,56 40,81
    Villmanstrand 8 773 54,8 -3,4 83,13 45,56
Södra Savolax 30 1 648 37,5 -1,5 73,18 27,41
    S:t Michel 8 565 44,4 -0,4 79,65 35,36
Norra Savolax 31 2 335 46,3 0,2 86,63 40,14
    Kuopio 16 1 414 52,1 0,8 91,92 47,89
Norra Karelen 22 1 211 46,5 0,4 89,45 41,55
    Joensuu 7 623 58,5 0,9 89,66 52,45
Mellersta Finland 27 2 662 48,9 0,4 86,03 42,10
    Jyväskylä 12 1 408 51,5 0,2 88,39 45,53
Södra Österbotten 22 1 434 47,6 3,1 75,65 36,00
    Seinäjoki 6 560 52,2 3,9 83,75 43,71
Österbotten 22 1 242 47,9 1,5 88,17 42,24
    Vasa 8 802 55,0 1,7 90,57 49,81
Mellersta Österbotten 9 486 40,0 -4,6 84,02 33,58
    Karleby 5 369 44,5 -7,1 86,21 38,38
Norra Österbotten 48 3 403 51,7 3,8 85,50 44,16
    Kuusamo 11 763 41,7 1,5 97,69 40,77
    Uleåborg 12 1 532 62,9 5,0 88,71 55,76
Kajanaland 20 1 765 45,2 -0,2 71,97 32,53
    Kajana 6 409 36,7 2,0 78,62 28,87
    Sotkamo 6 1 101 53,2 -0,9 70,80 37,66
Lappland 85 5 967 47,9 0,1 99,84 47,79
    Rovaniemi 12 1 257 58,9 -0,8 91,55 53,96
Åland 13 731 39,0 4,5 .. ..
    Mariehamn 6 446 51,9 5,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juni 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/06/matk_2015_06_2015-08-20_tau_006_sv.html