Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 195 61 229 48,9 0,3 50,41
Fasta Finland 1 142 59 894 49,2 0,2 50,52
Nyland 146 15 097 63,5 0,6 63,49
Egentliga Finland 75 3 759 50,2 0,2 49,18
Satakunta 42 1 524 42,1 2,5 50,57
Egentliga Tavastland 33 1 627 34,7 -1,7 45,31
Birkaland 73 4 478 50,4 1,5 51,22
Päijänne-Tavastland 38 2 010 39,9 -3,9 43,07
Kymmenedalen 31 1 199 39,6 -2,9 41,29
Södra Karelen 38 1 880 45,1 -6,1 42,59
Södra Savolax 88 2 554 38,8 -1,0 39,53
Norra Savolax 53 2 668 47,3 -0,2 45,40
Norra Karelen 53 1 580 44,9 0,7 47,77
Mellersta Finland 53 3 169 47,8 -0,5 46,77
Södra Österbotten 47 1 819 44,4 2,2 39,60
Österbotten 34 1 438 46,1 -0,2 46,37
Mellersta Österbotten 16 580 40,4 -3,2 50,97
Norra Österbotten 101 4 438 47,6 2,4 42,33
Kajanaland 47 2 260 43,1 1,5 35,13
Lappland 175 7 815 39,4 -0,1 43,36
Åland 52 1 335 37,8 2,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_002_sv.html