Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, augusti

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 972 285 -2,2 1 435 802 -3,9 536 483 2,8
Fasta Finland 1 905 910 -2,3 1 401 955 -4,0 503 955 2,6
Nyland 548 992 3,3 269 298 -3,9 279 694 11,4
Egentliga Finland 129 567 -7,8 104 059 -5,0 25 508 -17,8
Satakunta 41 064 -11,6 35 284 -12,3 5 780 -6,6
Egentliga Tavastland 44 688 30,0 40 545 34,3 4 143 -0,9
Birkaland 147 491 -0,5 120 848 -2,4 26 643 9,0
Päijänne-Tavastland 54 661 3,7 47 734 7,5 6 927 -16,6
Kymmenedalen 32 243 -15,4 26 348 -9,0 5 895 -35,7
Södra Karelen 58 259 -6,6 44 560 -0,5 13 699 -22,0
Södra Savolax 83 341 -9,8 65 892 -9,9 17 449 -9,6
Norra Savolax 79 775 -2,6 70 400 -2,6 9 375 -2,6
Norra Karelen 49 468 -9,6 43 636 -8,7 5 832 -15,9
Mellersta Finland 131 065 1,4 116 876 0,2 14 189 12,7
Södra Österbotten 83 868 -12,3 81 435 -12,1 2 433 -17,8
Österbotten 38 682 -24,2 30 425 -30,6 8 257 15,0
Mellersta Österbotten 19 324 12,0 18 174 12,7 1 150 2,9
Norra Österbotten 143 417 -3,3 123 276 -5,0 20 141 8,9
Kajanaland 69 796 -6,1 65 773 -5,9 4 023 -9,0
Lappland 150 209 -1,1 97 392 2,1 52 817 -6,5
Åland 66 375 1,5 33 847 -2,6 32 528 6,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_003_sv.html