Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 050 59 475 51,8 1,8 55,36
Fasta Finland 1 023 58 597 52,3 1,8 55,35
Nyland 143 15 475 57,3 -0,5 70,31
Egentliga Finland 62 3 458 44,2 2,3 52,63
Satakunta 36 1 335 37,9 0,7 57,16
Egentliga Tavastland 27 1 489 35,1 -0,1 55,73
Birkaland 64 4 291 48,5 0,8 51,44
Päijänne-Tavastland 32 1 729 53,3 6,5 76,55
Kymmenedalen 25 955 41,9 6,2 63,49
Södra Karelen 33 1 924 44,0 6,2 40,35
Södra Savolax 70 2 045 35,3 -1,2 43,47
Norra Savolax 48 2 633 48,9 0,8 49,28
Norra Karelen 47 1 360 41,5 6,0 56,18
Mellersta Finland 49 2 965 54,8 2,3 51,47
Södra Österbotten 45 1 734 37,0 -5,3 46,56
Österbotten 28 1 337 42,5 0,7 65,41
Mellersta Österbotten 15 563 37,0 -0,5 65,73
Norra Österbotten 95 4 593 51,1 1,5 43,78
Kajanaland 38 2 293 51,6 -0,4 23,70
Lappland 166 8 418 68,7 6,2 55,82
Åland 27 878 19,0 1,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_001_sv.html