Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 165 948 5,2 10 542 245 1,3 4 623 703 15,2
Fasta Finland 14 814 571 5,3 10 400 003 1,3 4 414 568 16,0
Nyland 4 125 751 9,3 2 125 386 6,1 2 000 365 13,0
Egentliga Finland 932 254 5,2 740 551 2,8 191 703 15,2
Satakunta 304 980 4,7 250 466 0,5 54 514 29,4
Egentliga Tavastland 248 172 -9,2 223 126 -9,9 25 046 -2,5
Birkaland 1 082 717 5,3 923 816 4,7 158 901 8,9
Päijänne-Tavastland 382 309 1,7 304 946 -3,5 77 363 29,5
Kymmenedalen 213 264 1,7 172 301 -0,9 40 963 14,4
Södra Karelen 490 597 11,0 329 403 2,8 161 194 32,8
Södra Savolax 550 302 2,6 414 618 -3,2 135 684 25,6
Norra Savolax 607 861 2,4 536 036 3,2 71 825 -3,1
Norra Karelen 331 149 -0,8 277 284 -2,7 53 865 10,6
Mellersta Finland 776 892 3,9 649 191 1,0 127 701 21,2
Södra Österbotten 501 856 -4,5 479 487 -4,1 22 369 -11,1
Österbotten 275 885 -0,2 213 430 -3,6 62 455 13,6
Mellersta Österbotten 111 152 -5,1 100 684 -6,8 10 468 14,1
Norra Österbotten 1 250 740 2,9 1 050 442 2,5 200 298 4,9
Kajanaland 659 834 -0,2 595 555 0,2 64 279 -3,8
Lappland 1 968 856 10,3 1 013 281 -1,9 955 575 26,9
Åland 351 377 1,5 142 242 2,6 209 135 0,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/08/matk_2017_08_2017-10-19_tau_004_sv.html