Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, september

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 616 51 706 56,2 1,6 100,51 56,52
Fasta Finland 602 50 893 56,4 1,6 100,49 56,65
Nyland 120 15 239 67,9 0,3 111,38 75,59
    Esbo 12 1 179 57,1 1,1 89,08 50,91
    Helsingfors 61 9 653 72,1 -0,4 117,55 84,72
    Vanda 12 2 336 72,3 -0,5 106,52 77,03
Egentliga Finland 39 2 889 59,9 3,1 94,58 56,62
    Åbo 19 1 989 64,4 2,6 96,22 61,93
Satakunta 25 1 136 54,4 5,1 91,24 49,64
    Björneborg 8 603 55,9 7,7 92,73 51,87
Egentliga Tavastland 16 1 351 40,1 -2,6 80,93 32,47
    Tavastehus 7 694 44,6 0,2 86,44 38,54
Birkaland 41 3 808 55,7 3,1 99,88 55,63
    Tammerfors 23 2 881 60,8 4,2 102,96 62,60
Päijänne-Tavastland 13 1 587 45,6 1,7 97,91 44,62
    Lahtis 6 771 56,2 4,3 95,38 53,58
Kymmenedalen 14 783 50,1 0,8 92,83 46,47
    Kouvola 6 405 47,4 2,7 88,14 41,78
Södra Karelen 16 1 576 50,4 -0,2 94,46 47,56
    Villmanstrand 7 984 55,8 -5,4 89,54 49,92
Södra Savolax 30 1 725 47,8 1,9 88,40 42,22
    S:t Michel 8 558 53,9 1,5 93,21 50,26
Norra Savolax 28 2 342 48,4 -0,6 93,86 45,47
    Kuopio 15 1 396 53,9 -0,2 100,49 54,17
Norra Karelen 22 1 200 49,3 4,4 91,20 44,95
    Joensuu 6 606 61,9 9,2 92,31 57,17
Mellersta Finland 28 2 730 55,6 3,0 92,74 51,58
    Jyväskylä 12 1 369 62,6 3,8 100,65 63,02
Södra Österbotten 24 1 499 49,8 -3,2 83,50 41,59
    Seinäjoki 7 616 52,8 -5,6 96,20 50,84
Österbotten 21 1 235 52,0 3,2 94,04 48,94
    Vasa 8 800 59,1 2,1 96,17 56,79
Mellersta Österbotten 10 512 42,2 -3,1 90,62 38,26
    Karleby 5 370 50,0 -0,0 93,55 46,78
Norra Österbotten 48 3 326 50,5 -0,8 95,18 48,02
    Kuusamo 11 749 41,4 -0,5 97,85 40,47
    Uleåborg 10 1 436 62,3 0,0 100,51 62,64
Kajanaland 18 1 744 51,1 3,0 67,70 34,60
    Kajana 6 414 44,5 1,1 81,65 36,30
    Sotkamo 6 1 125 56,9 2,9 63,14 35,93
Lappland 88 6 211 50,9 3,7 104,53 53,21
    Rovaniemi 17 1 397 62,1 2,5 107,88 66,94
Åland 15 813 47,3 -0,3 .. ..
    Mariehamn 7 528 55,1 -5,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/08/matk_2017_08_2017-10-19_tau_006_sv.html