Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 406 889 4,8 1 001 260 1,4 405 629 14,0
Fasta Finland 1 387 853 4,7 993 092 1,4 394 761 14,1
Nyland 508 977 12,5 248 544 8,5 260 433 16,5
    Esbo 34 273 15,6 18 646 6,4 15 627 29,0
    Helsingfors 340 916 13,7 141 566 9,6 199 350 16,8
    Vanda 83 017 11,9 48 323 12,8 34 694 10,8
Egentliga Finland 81 574 13,4 63 717 8,9 17 857 33,0
    Åbo 59 287 12,2 44 367 4,8 14 920 41,8
Satakunta 24 678 11,3 20 099 12,8 4 579 5,1
    Björneborg 14 534 21,6 12 136 20,8 2 398 25,7
Egentliga Tavastland 31 195 2,2 26 118 -0,0 5 077 15,8
    Tavastehus 16 293 0,2 13 782 -1,9 2 511 13,2
Birkaland 108 707 7,4 89 445 12,4 19 262 -11,3
    Tammerfors 85 668 4,1 68 062 9,2 17 606 -12,0
Päijänne-Tavastland 38 345 -3,6 31 579 -11,0 6 766 57,2
    Lahtis 21 994 11,0 16 791 1,9 5 203 55,7
Kymmenedalen 18 642 18,6 14 993 19,4 3 649 15,4
    Kouvola 9 204 17,4 7 784 21,8 1 420 -2,1
Södra Karelen 40 580 -11,2 29 582 -16,6 10 998 7,6
    Villmanstrand 25 364 -14,8 19 819 -19,7 5 545 9,4
Södra Savolax 30 878 -1,8 27 804 -2,4 3 074 3,9
    S:t Michel 12 302 -1,3 10 975 -0,8 1 327 -5,2
Norra Savolax 54 807 4,7 51 065 3,7 3 742 22,1
    Kuopio 33 157 3,1 31 078 2,8 2 079 9,0
Norra Karelen 29 719 16,0 26 620 16,2 3 099 14,9
    Joensuu 16 035 22,2 13 930 21,8 2 105 25,1
Mellersta Finland 65 510 -1,5 58 015 -3,9 7 495 22,6
    Jyväskylä 38 750 0,7 32 672 -3,9 6 078 34,9
Södra Österbotten 38 181 -1,9 35 069 0,9 3 112 -24,8
    Seinäjoki 14 297 -7,3 13 009 0,9 1 288 -49,1
Österbotten 27 197 2,2 20 331 -1,4 6 866 14,8
    Vasa 19 554 4,7 14 584 4,4 4 970 5,4
Mellersta Österbotten 9 621 -13,0 8 454 -1,9 1 167 -52,2
    Karleby 8 495 9,4 7 373 9,5 1 122 9,1
Norra Österbotten 86 430 -11,3 76 969 -11,1 9 461 -13,0
    Kuusamo 19 347 -31,4 18 600 -32,8 747 40,2
    Uleåborg 43 264 -3,7 36 489 -0,7 6 775 -16,9
Kajanaland 53 016 6,5 50 332 4,0 2 684 90,4
    Kajana 8 066 0,9 7 284 -1,8 782 34,8
    Sotkamo 41 788 6,6 40 268 4,3 1 520 151,7
Lappland 139 796 -4,0 114 356 -8,1 25 440 19,5
    Rovaniemi 28 384 4,4 17 715 -9,2 10 669 39,1
Åland 19 036 5,8 8 168 0,3 10 868 10,3
    Mariehamn 14 560 6,5 6 796 2,8 7 764 9,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_007_sv.html