Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 21 914 154 7,7 15 171 320 4,1 6 742 834 16,8
Fasta Finland 21 510 205 7,9 15 005 619 4,1 6 504 586 17,7
Nyland 6 449 086 17,1 3 434 557 15,5 3 014 529 18,9
    Esbo . . . . . .
    Helsingfors 4 175 012 16,7 1 916 500 15,5 2 258 512 17,8
    Vanda 1 093 172 20,4 674 360 22,9 418 812 16,6
Egentliga Finland 1 276 217 5,8 1 021 331 3,6 254 886 15,5
    Åbo 811 076 5,9 638 490 3,0 172 586 18,3
Satakunta 419 692 9,9 346 091 6,9 73 601 27,1
    Björneborg 235 368 10,1 200 540 5,5 34 828 46,8
Egentliga Tavastland 372 318 -2,5 330 421 -4,0 41 897 11,8
    Tavastehus 204 937 -4,5 181 655 -7,5 23 282 28,5
Birkaland 1 563 542 7,0 1 331 829 6,5 231 713 10,4
    Tammerfors . . . . . .
Päijänne-Tavastland 569 437 6,3 460 349 0,9 109 088 37,3
    Lahtis 281 850 17,5 217 302 13,8 64 548 31,8
Kymmenedalen 300 610 5,1 241 912 2,7 58 698 15,8
    Kouvola 139 437 3,7 120 129 2,4 19 308 12,8
Södra Karelen 692 692 7,4 466 090 0,9 226 602 23,7
    Villmanstrand 443 272 2,5 331 495 -2,3 111 777 20,1
Södra Savolax 692 860 -0,3 529 844 -4,5 163 016 16,3
    S:t Michel 221 437 -0,2 175 400 -2,8 46 037 11,4
Norra Savolax 842 923 2,5 751 486 3,1 91 437 -2,6
    Kuopio 542 103 -1,7 486 993 -1,1 55 110 -6,4
Norra Karelen 456 323 1,4 388 734 0,1 67 589 9,2
    Joensuu . . . . . .
Mellersta Finland 1 045 577 2,7 885 285 0,4 160 292 18,3
    Jyväskylä 458 094 3,1 379 060 0,6 79 034 17,1
Södra Österbotten 666 913 -3,7 632 291 -3,0 34 622 -16,1
    Seinäjoki . . . . . .
Österbotten 386 989 -0,4 302 564 -2,9 84 425 9,6
    Vasa . . . . . .
Mellersta Österbotten 149 402 -7,3 133 506 -7,3 15 896 -7,5
    Karleby . . . . . .
Norra Österbotten 1 800 102 5,6 1 490 547 5,1 309 555 8,3
    Kuusamo 587 697 7,4 444 644 2,9 143 053 24,4
    Uleåborg . . . . . .
Kajanaland 916 449 -1,6 829 400 -1,7 87 049 -0,5
    Kajana . . . . . .
Lappland 2 909 073 9,1 1 429 382 -1,6 1 479 691 21,9
    Rovaniemi . . . . . .
Åland 403 949 -0,6 165 701 1,8 238 248 -2,1
    Mariehamn 200 715 -0,4 103 680 -0,0 97 035 -0,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_002_sv.html