Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 621 52 207 55,9 1,8 101,26 56,57
Fasta Finland 607 51 434 56,1 1,8 101,25 56,76
Nyland 124 15 603 68,4 1,3 111,87 76,49
    Esbo 12 1 258 57,9 2,2 89,68 51,90
    Helsingfors 63 9 838 73,0 1,3 117,80 86,02
    Vanda 12 2 345 73,0 0,2 108,45 79,17
Egentliga Finland 38 2 870 58,9 2,9 93,73 55,17
    Åbo 19 1 971 63,7 3,3 95,30 60,74
Satakunta 25 1 117 53,0 5,9 89,89 47,62
    Björneborg 8 601 55,4 9,0 90,88 50,35
Egentliga Tavastland 16 1 307 42,1 0,4 82,08 34,54
    Tavastehus 7 687 46,0 2,5 86,64 39,86
Birkaland 42 3 916 56,0 3,0 100,37 56,16
    Tammerfors 24 2 994 61,0 3,4 103,43 63,07
Päijänne-Tavastland 14 1 725 44,0 0,5 93,12 40,98
    Lahtis 7 898 53,7 1,8 90,60 48,61
Kymmenedalen 14 787 50,0 1,7 92,22 46,09
    Kouvola 6 406 48,8 4,2 87,55 42,73
Södra Karelen 15 1 549 49,5 -1,8 93,08 46,12
    Villmanstrand 7 972 53,8 -7,8 88,10 47,39
Södra Savolax 29 1 631 45,2 1,2 85,62 38,68
    S:t Michel 8 551 50,7 -0,4 89,55 45,44
Norra Savolax 28 2 334 47,0 -0,1 93,57 43,99
    Kuopio 15 1 387 51,8 0,0 99,47 51,50
Norra Karelen 22 1 179 49,3 3,7 91,28 44,96
    Joensuu 6 604 61,5 7,1 90,92 55,89
Mellersta Finland 27 2 703 53,4 1,8 92,19 49,26
    Jyväskylä 12 1 351 61,7 2,4 100,51 61,99
Södra Österbotten 25 1 502 48,6 -2,7 81,78 39,73
    Seinäjoki 7 600 53,8 -3,4 94,86 51,05
Österbotten 21 1 227 51,7 3,1 94,48 48,85
    Vasa 7 795 59,1 2,4 96,30 56,87
Mellersta Österbotten 10 507 42,4 -3,3 89,41 37,94
    Karleby 5 366 51,1 1,3 92,23 47,10
Norra Österbotten 51 3 508 50,0 -0,6 93,44 46,72
    Kuusamo 11 756 40,6 0,0 98,02 39,82
    Uleåborg 11 1 546 62,4 -0,6 98,34 61,37
Kajanaland 18 1 736 49,4 2,3 66,51 32,83
    Kajana 6 414 42,1 -0,8 82,35 34,69
Lappland 90 6 234 50,5 3,4 112,33 56,70
    Rovaniemi 17 1 429 62,2 1,8 121,01 75,22
Åland 14 773 42,5 0,8 .. ..
    Mariehamn 7 502 51,4 -1,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_003_sv.html