Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 483 681 7,0 11 831 161 3,6 5 652 520 14,9
Fasta Finland 17 265 353 7,1 11 726 811 3,6 5 538 542 15,3
Nyland 5 840 285 11,6 3 044 737 9,7 2 795 548 13,8
    Esbo 378 879 11,9 212 498 2,1 166 381 27,5
    Helsingfors 3 937 077 14,1 1 796 038 13,2 2 141 039 14,9
    Vanda 947 463 4,3 583 702 6,4 363 761 1,3
Egentliga Finland 990 698 5,1 792 093 1,9 198 605 20,2
    Åbo 723 441 5,9 575 513 2,9 147 928 19,5
Satakunta 300 630 10,9 235 129 7,0 65 501 27,8
    Björneborg 174 467 13,5 143 591 7,4 30 876 54,3
Egentliga Tavastland 327 872 1,0 288 885 -0,3 38 987 12,3
    Tavastehus 184 372 4,5 161 733 1,2 22 639 36,1
Birkaland 1 316 717 8,6 1 118 214 8,1 198 503 11,5
    Tammerfors 1 053 020 10,1 872 587 9,4 180 433 13,5
Päijänne-Tavastland 465 489 6,7 369 535 0,8 95 954 37,2
    Lahtis 267 835 20,5 205 055 17,2 62 780 32,7
Kymmenedalen 200 966 7,5 158 360 4,3 42 606 21,4
    Kouvola 103 061 7,7 87 084 6,2 15 977 16,9
Södra Karelen 557 958 7,7 375 209 0,8 182 749 25,5
    Villmanstrand 361 778 3,1 274 114 -1,4 87 664 20,2
Södra Savolax 437 649 1,6 367 338 -2,9 70 311 34,1
    S:t Michel 162 624 -0,5 135 343 -2,8 27 281 12,5
Norra Savolax 709 370 2,3 644 327 2,8 65 043 -2,2
    Kuopio 462 173 -1,5 423 310 -0,8 38 863 -8,7
Norra Karelen 337 513 2,4 294 476 0,9 43 037 13,9
    Joensuu 180 600 6,7 151 507 3,3 29 093 28,7
Mellersta Finland 894 235 1,6 758 430 -0,2 135 805 12,7
    Jyväskylä 439 442 1,7 362 234 -1,0 77 208 16,2
Södra Österbotten 486 159 -0,3 459 753 0,8 26 406 -16,0
    Seinäjoki 165 126 -6,3 152 218 -4,4 12 908 -24,0
Österbotten 330 361 3,0 253 273 0,9 77 088 10,5
    Vasa 248 123 5,8 189 662 6,2 58 461 4,5
Mellersta Österbotten 108 277 -10,1 98 972 -8,4 9 305 -25,3
    Karleby 92 295 -0,8 83 945 -1,4 8 350 5,0
Norra Österbotten 1 121 750 4,0 912 062 4,4 209 688 2,4
    Kuusamo 268 186 -1,1 191 291 -7,0 76 895 17,4
    Uleåborg 562 677 8,7 474 389 10,6 88 288 -0,4
Kajanaland 744 367 1,6 685 746 1,3 58 621 5,0
    Kajana 91 703 -0,1 83 228 -1,3 8 475 13,2
Lappland 2 095 057 8,6 870 272 -4,7 1 224 785 20,6
    Rovaniemi 597 887 14,0 201 294 -4,7 396 593 26,6
Åland 218 328 2,2 104 350 4,8 113 978 -0,1
    Mariehamn 161 891 2,2 86 315 4,2 75 576 0,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_004_sv.html