Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2017

Landskap Frankrike Förenta Staterna Japan Nederländerna Estland Norge
Hela landet 280 069 12,0 268 723 16,0 238 278 11,1 227 405 30,1 219 504 13,5 199 353 10,2
Fasta Finland 278 644 12,0 267 434 16,0 238 048 11,0 225 472 29,9 211 970 13,9 195 384 10,0
Nyland 78 246 12,1 194 800 16,1 171 841 17,1 71 371 13,2 86 207 18,4 78 519 14,1
    Esbo . . . . . . . . . . . .
    Helsingfors 62 090 13,7 163 334 17,1 153 786 15,5 53 520 13,5 44 862 24,5 62 296 17,4
    Vanda 9 159 5,7 22 665 8,5 14 327 28,5 7 929 -2,2 14 874 46,5 9 020 7,5
Egentliga Finland 7 125 2,4 8 894 26,2 5 053 5,5 7 161 9,9 20 096 -6,8 5 792 -14,2
    Åbo 5 106 -0,2 7 151 20,7 2 047 -7,7 5 763 10,8 8 645 15,9 4 317 -18,0
Satakunta 3 375 -5,1 1 802 22,9 623 -7,7 2 446 39,7 4 055 18,9 1 216 7,4
    Björneborg 720 -20,5 932 61,0 311 10,7 1 253 34,0 1 468 -16,0 707 105,5
Egentliga Tavastland 1 189 26,0 965 20,2 747 -6,6 1 415 97,1 2 977 36,2 1 577 50,8
    Tavastehus 538 6,3 707 44,0 648 -17,0 1 113 128,5 1 182 -1,5 1 098 165,2
Birkaland 7 180 -2,7 11 054 26,5 3 857 -3,8 6 917 20,5 14 123 5,8 5 490 15,6
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 2 291 72,3 1 631 5,3 1 498 59,5 2 020 35,2 6 687 33,2 6 968 197,5
    Lahtis 1 538 91,1 1 011 3,7 622 22,2 1 518 47,0 3 471 55,4 4 469 200,5
Kymmenedalen 1 514 11,6 1 196 13,9 153 -15,5 1 355 -2,2 4 653 32,5 934 93,4
    Kouvola 521 16,6 585 50,0 73 -17,0 229 -43,9 1 985 5,9 675 215,4
Södra Karelen 1 095 -7,9 1 623 67,8 439 70,8 2 089 4,7 4 472 -1,7 1 061 -10,3
    Villmanstrand 767 -8,5 859 50,2 240 7,6 1 873 214,8 2 583 -19,3 938 -9,1
Södra Savolax 3 479 41,4 1 354 -5,8 725 28,1 2 792 5,4 6 392 60,1 804 163,6
    S:t Michel 990 35,8 399 -22,7 262 -5,4 673 19,5 3 911 126,9 294 83,8
Norra Savolax 1 618 -6,4 2 080 -59,5 880 56,6 2 625 17,0 4 862 -27,7 1 118 11,4
    Kuopio 1 053 -21,4 1 581 -64,9 410 -13,0 1 883 13,2 2 795 -41,3 762 0,3
Norra Karelen 1 876 23,0 1 380 71,2 684 7,0 1 832 -4,7 2 482 -11,8 1 500 241,7
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 7 720 -17,3 5 305 -0,7 1 508 -36,3 10 116 119,0 22 734 20,7 1 713 7,3
    Jyväskylä 3 081 -9,2 4 816 -1,4 1 343 -37,6 2 089 -5,4 3 085 23,2 1 443 14,0
Södra Österbotten 1 119 -17,8 1 206 34,9 433 -12,3 653 10,1 2 264 -30,3 921 25,8
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 2 125 49,2 2 498 11,5 897 9,1 2 976 9,3 3 037 -11,0 3 988 16,5
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 243 -15,6 445 -9,7 96 -20,7 401 13,0 1 228 -3,4 622 32,6
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 9 363 30,6 6 725 -3,0 4 607 18,3 24 039 66,1 10 162 29,9 13 319 -6,8
    Kuusamo 4 284 57,1 1 532 54,9 2 922 16,6 15 002 126,5 1 779 5,3 664 -16,9
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 7 963 15,2 931 -42,4 1 555 38,6 2 195 9,9 2 267 64,3 1 147 -2,2
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 141 123 13,7 23 545 45,2 42 452 -6,4 83 069 39,9 13 272 28,8 68 695 1,6
    Rovaniemi . . . . . . . . . . . .
Åland 1 425 18,1 1 289 3,0 230 79,7 1 933 70,5 7 534 4,7 3 969 20,2
    Mariehamn 715 5,5 986 54,5 207 88,2 647 34,2 1 913 5,5 2 769 16,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_008_sv.html