Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2017

Landskap / kommun Utländer Ryssland Storbritannien Tyskland Sverige Kina
Hela landet 5 652 520 14,9 625 629 22,8 520 416 14,8 509 204 14,1 473 726 9,7 301 381 33,8
Fasta Finland 5 538 542 15,3 624 256 22,9 519 552 14,8 506 615 14,1 378 385 12,4 301 192 33,7
Nyland 2 795 548 13,8 237 504 32,9 203 917 19,6 216 114 7,9 210 795 13,9 208 385 24,6
    Esbo 166 381 27,5 15 452 17,6 10 601 52,1 16 167 4,1 12 397 19,7 14 803 3,7
    Helsingfors 2 141 039 14,9 182 639 37,2 164 186 22,2 158 493 8,7 160 106 14,3 115 742 31,0
    Vanda 363 761 1,3 23 498 14,4 24 042 -3,3 21 839 0,0 28 264 10,4 63 075 18,9
Egentliga Finland 198 605 20,2 10 761 11,5 11 161 37,2 24 926 30,9 32 258 -2,3 3 254 -5,5
    Åbo 147 928 19,5 8 229 11,6 8 448 16,8 20 298 49,5 24 280 0,9 2 748 2,5
Satakunta 65 501 27,8 1 227 -26,7 4 158 28,3 18 262 62,3 9 995 68,1 382 -16,4
    Björneborg 30 876 54,3 665 -19,0 2 515 98,3 8 622 144,1 4 119 64,9 118 -11,3
Egentliga Tavastland 38 987 12,3 3 333 23,4 2 644 86,5 4 654 30,7 3 450 -9,0 1 151 15,6
    Tavastehus 22 639 36,1 1 904 23,0 2 115 111,1 2 700 65,5 2 146 26,8 331 14,1
Birkaland 198 503 11,5 13 849 21,0 10 496 2,7 18 518 19,6 19 623 8,9 6 477 33,7
    Tammerfors 180 433 13,5 8 241 14,8 9 867 6,3 17 047 28,4 18 365 10,2 5 644 32,5
Päijänne-Tavastland 95 954 37,2 14 762 7,4 4 394 79,9 8 584 67,3 7 729 40,7 4 864 239,2
    Lahtis 62 780 32,7 9 126 -8,0 2 938 90,8 6 140 46,4 5 634 34,1 1 325 197,1
Kymmenedalen 42 606 21,4 14 157 33,6 2 778 23,4 3 785 41,6 2 598 -13,6 344 6,2
    Kouvola 15 977 16,9 4 372 7,4 362 -11,1 2 023 54,2 1 344 28,9 169 94,3
Södra Karelen 182 749 25,5 147 900 28,2 1 622 41,7 4 327 34,3 3 494 15,6 1 370 -6,5
    Villmanstrand 87 664 20,2 65 490 22,3 1 182 38,4 2 793 14,0 2 057 3,9 841 -35,7
Södra Savolax 70 311 34,1 34 167 27,3 1 475 6,1 3 132 -11,1 2 396 -2,2 1 904 160,1
    S:t Michel 27 281 12,5 12 368 8,2 656 -5,5 937 -38,5 1 118 -22,8 689 93,0
Norra Savolax 65 043 -2,2 19 472 15,6 2 515 -3,0 10 681 0,2 4 538 23,6 1 067 -1,7
    Kuopio 38 863 -8,7 11 975 9,9 1 564 -29,1 5 378 47,3 3 094 27,3 478 -42,3
Norra Karelen 43 037 13,9 11 659 -0,3 1 412 -3,9 5 062 6,6 2 697 53,4 441 -7,5
    Joensuu 29 093 28,7 6 806 20,9 1 099 1,1 3 456 35,0 2 110 51,0 369 -6,1
Mellersta Finland 135 805 12,7 17 307 -2,8 7 014 6,1 20 301 18,4 8 900 16,1 1 517 -2,6
    Jyväskylä 77 208 16,2 3 709 -16,5 5 508 0,9 12 698 61,1 5 761 19,0 1 383 1,5
Södra Österbotten 26 406 -16,0 1 533 31,7 617 -26,9 2 081 -10,5 2 690 17,4 420 34,2
    Seinäjoki 12 908 -24,0 336 -44,1 319 -31,7 1 144 3,2 1 365 18,4 273 254,5
Österbotten 77 088 10,5 1 562 6,6 3 704 11,1 4 784 -3,9 23 314 27,9 731 -7,9
    Vasa 58 461 4,5 1 327 3,3 2 827 -4,5 3 332 -0,9 19 029 25,6 686 -9,0
Mellersta Österbotten 9 305 -25,3 339 44,3 508 24,5 1 170 3,1 2 102 16,1 233 -8,3
    Karleby 8 350 5,0 236 4,0 494 35,0 1 153 34,1 1 957 16,4 210 18,0
Norra Österbotten 209 688 2,4 31 321 28,8 25 443 -20,0 23 478 2,2 15 441 -9,1 4 735 -2,9
    Kuusamo 76 895 17,4 22 799 34,3 15 714 -18,8 4 147 -12,7 1 442 21,4 1 170 -10,1
    Uleåborg 88 288 -0,4 6 196 15,8 4 553 -13,2 10 806 8,0 11 766 -9,1 3 193 12,2
Kajanaland 58 621 5,0 21 961 -6,8 1 605 13,4 2 936 3,7 1 383 -23,7 4 632 104,0
    Kajana 8 475 13,2 1 629 6,5 291 7,0 850 6,4 681 18,8 112 9,8
Lappland 1 224 785 20,6 41 442 3,5 234 089 15,1 133 820 18,5 24 982 10,5 59 285 81,8
    Rovaniemi 396 593 26,6 19 061 12,6 35 521 28,0 27 455 30,3 6 698 13,0 31 866 83,4
Åland 113 978 -0,1 1 373 -13,6 864 9,1 2 589 21,7 95 341 0,0 189 145,5
    Mariehamn 75 576 0,1 1 281 -7,4 710 -2,2 1 724 9,2 61 599 -3,4 125 115,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_009_sv.html