Tabellbilaga 10.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar efter öppethållningsperiod i år 2017

Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar
Alla inkvarteringsanläggningar Totalt 1 383 68 834 170 092 20 253
Öppet året runt 1 103 62 890 152 473 13 034
Öppet en del av året 280 5 944 17 619 7 219
Hotell Totalt 672 56 062 121 960 2 212
Öppet året runt 632 53 940 117 357 2 119
Öppet en del av året 40 2 122 4 603 93
Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar Totalt 115 2 249 5 602 441
Öppet året runt 92 1 712 4 300 366
Öppet en del av året 23 537 1 302 75
Semesterbyar Totalt 320 6 229 28 390 1 758
Öppet året runt 246 5 121 24 178 1 244
Öppet en del av året 74 1 108 4 212 514
Campingplatsverksamhet Totalt 226 2 627 10 223 15 623
Öppet året runt 92 741 3 372 9 129
Öppet en del av året 134 1 886 6 851 6 494
Vandrarhem Totalt 50 1 667 3 917 219
Öppet året runt 41 1 376 3 266 176
Öppet en del av året 9 291 651 43

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 10.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar efter öppethållningsperiod i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_014_sv.html