Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 075 61 037 47,0 1,5 58,88
Fasta Finland 1 048 60 163 47,5 1,4 58,88
Nyland 159 16 270 59,8 4,2 67,94
Egentliga Finland 64 3 463 42,1 -1,0 57,52
Satakunta 38 1 349 39,5 6,4 59,14
Egentliga Tavastland 25 1 273 36,7 7,5 47,38
Birkaland 66 4 475 41,3 0,1 55,94
Päijänne-Tavastland 32 1 888 40,8 1,2 51,28
Kymmenedalen 24 988 31,6 -0,6 63,54
Södra Karelen 30 1 830 41,9 4,0 48,96
Södra Savolax 70 1 931 33,7 2,8 43,21
Norra Savolax 45 2 530 40,2 1,3 52,24
Norra Karelen 46 1 401 38,2 1,3 58,47
Mellersta Finland 48 3 087 41,8 -2,9 52,42
Södra Österbotten 45 1 791 31,7 -1,3 47,44
Österbotten 26 1 311 36,1 0,0 69,44
Mellersta Österbotten 16 559 34,0 0,5 65,73
Norra Österbotten 98 4 797 40,6 1,1 45,00
Kajanaland 38 2 215 40,6 1,0 26,21
Lappland 178 9 005 56,3 -2,3 66,38
Åland 27 874 16,3 2,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/01/matk_2018_01_2018-03-08_tau_001_sv.html