Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 620 52 102 50,0 1,5 103,64 51,87
Fasta Finland 609 51 472 50,4 1,4 103,65 52,24
Nyland 123 15 107 60,8 4,3 104,42 63,47
    Esbo 12 1 282 54,8 9,8 84,39 46,26
    Helsingfors 61 9 207 64,8 5,5 108,29 70,14
    Vanda 12 2 356 69,8 3,3 106,64 74,39
Egentliga Finland 37 2 827 46,3 0,7 88,74 41,08
    Åbo 18 1 928 50,4 1,7 91,48 46,07
Satakunta 23 1 047 44,7 5,7 82,99 37,08
    Björneborg 8 586 44,5 9,6 83,90 37,34
Egentliga Tavastland 16 1 143 38,9 7,6 84,51 32,90
    Tavastehus 7 658 32,7 -0,3 84,16 27,50
Birkaland 42 3 970 42,8 0,6 92,45 39,59
    Tammerfors 25 3 041 48,0 1,0 93,38 44,79
Päijänne-Tavastland 14 1 727 42,5 0,5 84,62 35,99
    Lahtis 7 898 50,2 -2,3 83,55 41,94
Kymmenedalen 13 799 36,7 -1,2 89,29 32,77
    Kouvola 5 395 38,6 1,6 85,32 32,96
Södra Karelen 13 1 496 44,0 3,6 108,51 47,71
    Villmanstrand 7 947 48,3 2,9 100,40 48,45
Södra Savolax 26 1 409 38,1 2,1 74,00 28,22
    S:t Michel 8 538 41,4 -2,8 81,96 33,96
Norra Savolax 27 2 321 40,6 1,2 91,70 37,27
    Kuopio 14 1 372 45,9 -0,2 95,58 43,84
Norra Karelen 21 1 175 41,5 1,2 89,56 37,19
    Joensuu 6 601 56,5 0,5 87,01 49,12
Mellersta Finland 26 2 693 44,6 -2,9 93,90 41,84
    Jyväskylä 11 1 347 54,7 3,5 96,67 52,88
Södra Österbotten 26 1 524 36,7 -0,3 72,75 26,72
    Seinäjoki 7 566 45,8 1,0 91,10 41,72
Österbotten 20 1 210 39,0 0,2 99,05 38,58
    Vasa 7 784 44,6 0,1 103,29 46,04
Mellersta Österbotten 10 494 36,3 0,0 88,24 32,04
    Karleby 5 359 41,6 1,1 94,45 39,33
Norra Österbotten 50 3 533 45,1 0,9 92,01 41,46
    Kuusamo 12 791 43,7 -0,5 94,39 41,21
    Uleåborg 11 1 545 55,0 2,0 92,06 50,59
Kajanaland 18 1 752 46,3 2,9 60,79 28,13
    Kajana 6 414 34,7 -4,0 85,30 29,56
    Sotkamo 6 1 132 53,5 4,1 54,96 29,39
Lappland 104 7 245 60,0 -4,0 146,47 87,84
    Rovaniemi 20 1 690 76,6 -4,6 181,47 139,0
Åland 11 630 20,2 3,9 .. ..
    Mariehamn 6 421 22,4 -0,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/01/matk_2018_01_2018-03-08_tau_003_sv.html