Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 197 64 580 52,4 -0,3 54,40
Fasta Finland 1 142 63 216 52,8 -0,2 54,55
Nyland 168 17 003 68,4 0,7 67,93
Egentliga Finland 76 3 750 53,0 -0,8 53,53
Satakunta 42 1 498 47,8 0,6 54,46
Egentliga Tavastland 27 1 545 37,0 -1,2 45,70
Birkaland 69 4 640 53,8 0,2 55,43
Päijänne-Tavastland 36 1 981 46,1 2,5 47,14
Kymmenedalen 28 1 097 42,8 -2,4 52,95
Södra Karelen 31 1 949 49,8 0,9 43,24
Södra Savolax 79 2 336 44,6 1,0 41,16
Norra Savolax 49 2 667 47,8 0,7 48,55
Norra Karelen 53 1 527 46,5 1,1 49,82
Mellersta Finland 54 3 293 49,3 -2,2 50,77
Södra Österbotten 49 1 924 44,7 -0,6 41,91
Österbotten 32 1 465 44,9 -2,4 57,73
Mellersta Österbotten 18 594 39,1 -0,4 54,49
Norra Österbotten 107 4 986 45,6 0,6 42,62
Kajanaland 41 2 272 44,7 -1,0 27,62
Lappland 184 8 688 44,7 -2,2 53,19
Åland 54 1 364 37,1 -2,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/09/matk_2018_09_2018-11-08_tau_002_sv.html