Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 177 55 223 29,5 -25,0 38,39
Fasta Finland 1 103 53 558 29,6 -25,1 38,42
Nyland 119 9 895 23,4 -49,8 58,52
Egentliga Finland 89 3 276 38,0 -22,7 44,55
Satakunta 41 1 445 39,3 -10,2 40,47
Egentliga Tavastland 28 1 518 21,4 -22,1 47,26
Birkaland 63 3 408 40,4 -16,4 37,38
Päijänne-Tavastland 32 1 557 27,8 -25,3 45,76
Kymmenedalen 28 881 41,4 -4,6 46,40
Södra Karelen 34 1 794 41,2 -13,8 34,91
Södra Savolax 86 2 484 37,4 -6,4 37,62
Norra Savolax 50 2 593 32,1 -19,1 39,92
Norra Karelen 50 1 095 46,3 1,0 38,52
Mellersta Finland 57 2 748 33,2 -20,5 35,17
Södra Österbotten 46 2 129 35,8 -15,4 39,57
Österbotten 36 3 606 10,7 -36,2 38,52
Mellersta Österbotten 20 631 27,8 -14,3 41,30
Norra Österbotten 115 4 701 33,1 -11,6 31,39
Kajanaland 37 3 221 33,4 -12,8 19,52
Lappland 172 6 576 20,5 -11,6 32,26
Åland 74 1 665 26,9 -21,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_001_sv.html