Tabeller

Tabeller i databaser

Inga dokument

Tabellbilagor

2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/tau_sv.html