Offentliggöranden

2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/tie_sv.html