Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, september

Första registreringar av motorfordon 2006, januari

2006
januari
Offentliggöranden