Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2020, december

Första registreringar av motorfordon 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden