Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, december

Första registreringar av motorfordon 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden