Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2018, december

Första registreringar av motorfordon 2018, januari

2018
januari
Offentliggöranden