Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2020, december

Första registreringar av motorfordon 2018, april

2018
april
Offentliggöranden