Finlands officiella statistik

Ägande av skogsmark

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Ägande av skogsmark
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken som behandlar ägandet av skogsmark innehåller information om privatpersonernas skogsägande. Informationen är uppdelad enligt skogscentralernas verksamhetsområden. I statistiken har en och samma ägares hela skogsegendom samlats ihop till en skogsfastighetshelhet. Helhetens läge bestäms enligt ägarens boningsort. För skogsfastighetshelheterna uppges antalen och arealerna fördelade i storleksklasser utgående från skogsmarksarealen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: ägande av skogsmark, skogsägande, skogsfastighetshelhet, skogsbruksfastighet, skogsbruk.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ägande av skogsmark [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 31.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsom/index_sv.html