Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/tau_sv.html