Utbud av produkter och tjänster

PDF-publikationer

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/tup_sv.html