Publicerad: 1.11.2006

Producentpriserna inom lantbruket stiger i år

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med i genomsnitt 3,2 procent jämfört med år 2005. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror på att vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen blivit ungefär tre procent dyrare. Av de vegetabiliska produkterna steg priset på spannmål (nästan åtta procent) och grönsaker (över sju procent) mest. Priset på havre, råg och ryps har stigit med nästan 20 procent på årsnivå. Priset på potatis torde bli omkring tolv procent lägre än året innan. När det gäller animalieproduktionen höjer i synnerhet pälsskinnen priserna. Under ett år har priset på pälsskinn stigit med närmare 30 procent. Priset på nötkött stiger med omkring tre procent, men priset på griskött sjunker med mer än två procent. Priset på mjölk torde sjunka med över två procent. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Utan pälsproduktionen skulle producentpriserna inom lantbruket vara ungefär på samma nivå som år 2005.

Producentprisindex för lantbruk (2000=100), indexprognos 2006

  Indextal 2006, prognos Förändringsprognos på årsnivå, % 2005-2006
Totalt 102,0 3,2
Totalt (exkl. pälsar) 99,4 0,3
Vegetabilieproduktion 103,1 3,6
Animalieproduktion 101,5 3,0
Animalieproduktion (exkl. pälsar) 97,3 -1,7

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2000, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året före slutet av oktober. De slutliga prisindexen för år 2006 publiceras i maj 2007.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 1.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/mthi_2006_2006-11-01_tie_001_sv.html