Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 25.3.2009

Producentprisindexen för lantbruk steg med 0,3 procent i januari

Producentprisindexet för lantbruk steg med 0,3 procent från januari 2008 till motsvarande tidpunkt år 2009. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 0,4 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 13,3 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 8,7 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare kött och mjölk..

Förändringar i producentprisindexen för landbruk på månads- och årsnivå i januari 2009

Index (2000=100) Indextal 1/2009 1) Förändrings-% 12/2008-1/2009 1) Förändrings-% 1/2008-1/2009 1)
Totalindex 119,1 -2,9 0,3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 122,8 -3,2 -0,4
Vegetabilieproduktion 118,5 -3.5 -13,3
Animalieproduktion 119,4 -2,7 8,7
1) 2009 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterskottslikviderna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 25.03.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2009/01/mthi_2009_01_2009-03-25_tie_001_sv.html