Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet

2018
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik