Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 31.8.2018

Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2017 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,5 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under första kvartalet 2018 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 1,2 procent från föregående kvartal (var 1,2 %) och med 2,8 procent från året innan (var 3,1 %).

Under andra kvartalet 2018 ökade exportvolymen med 2,0 procent från föregående kvartal och med 3,7 procent från året innan. Importen ökade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan.

Volymen av hushållens konsumtion ökade under andra kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,5 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 1,9 procent från föregående kvartal och med 4,8 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (290,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/02/ntp_2018_02_2018-08-31_tie_001_sv.html