Finlands officiella statistik

Studerande och examina vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner
26.11.2020
Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,29 miljoner år 2019. Detta är 0,3 procent fler än år 2018. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt inom gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Antalet studerande inom yrkesutbildning minskade. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistikcentralen producerar statistik över examensinriktad utbildning efter grundskolestadiet, som ger en helhetsbild av studerande och examina inom examensinriktad utbildning. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning finns med i statistiken med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken omfattar t.ex. uppgifter om ålder, rörlighet, medborgarskap och modersmål när det gäller studerande och dem som avlagt examen. Statistiken bygger på ett individbaserat material till vilket det är möjligt att foga andra individbaserade uppgifter. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, läroinrättningar, medborgarskap, studerande, utbildning, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1798-7660. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/index_sv.html