Finlands officiella statistik

Studerande och examina vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner
29.11.2018
Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,29 miljoner år 2017. Detta är 0,5 procent fler än år 2016. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning. Inom yrkes- och universitetsutbildning minskade antalet studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
28.11.2019

Beskrivning: Statistikcentralen producerar statistik över examensinriktad utbildning efter grundskolestadiet, som ger en helhetsbild av studerande och examina inom examensinriktad utbildning. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning finns med i statistiken med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken omfattar t.ex. uppgifter om ålder, rörlighet, medborgarskap och modersmål när det gäller studerande och dem som avlagt examen. Statistiken bygger på ett individbaserat material till vilket det är möjligt att foga andra individbaserade uppgifter. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, examinerade, läroinrättningar, medborgarskap, studerande, utbildning, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1798-7660. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/index_sv.html