Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.4.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,6 procent i november-januari

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna 7,6 procent större i november 2005-januari 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i oktober 2005, var ökningen av omsättningen 7 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenarna inom handeln och omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom att radera växlingarna, som förorsakas av kalendern.

När det gäller huvudnäringsgrenarna var ökningen av omsättningen kraftigast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, dvs. 11,2 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade med 6,2 procent. Ökningen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation försvagades en aning jämfört med den föregående tremånadersperioden: ökningen jämfört med året innan var 4 procent. Ökningen av omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster fortsatte stabil, då omsättningen var 5,2 procent större än motsvarande period året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tre månaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar % *
2-4/2005 5-7/2005 8-10/2005 11/2005-1/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 5,0 5,2 7,0 7,6
- Hotell- och restaurangverksamhet 3,5 5,7 6,4 6,2
- Transport, magasinering och kommunikation 3,3 2,4 4,8 4,0
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 7,2 8,7 10,6 11,2
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 6,2 4,3 5,3 5,2
*) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgraferna över affärsverksamheten 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/01/plv_2006_01_2006-04-12_tie_001_sv.html