Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.5.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7 procent i
december-februari

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna 7,0 procent större i december 2005-februari 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i november 2005, var ökningen av omsättningen 7,6 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom att radera växlingarna förorsakade av kalendern.

Av huvudnäringarna var ökningen av omsättningen fortfarande snabbast inom fastighets-, uthyrnings-, forsknings- och företagstjänster, där omsättningen var 10,1 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade med 5,5 procent. Ökningen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation dämpades en aning jämfört med den föregående tremånadersperioden: ökningen jämfört med året innan var 3,7 procent. Ökningen av omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster var fortsatt stabil, då omsättningen var 5,7 procent större än under motsvarande period året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
3-5/2005 6-8/2005 9-11/2005 12/2005-2/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 5,3 5,5 7,6 7,0
- Hotell- och restaurangverksamhet 4,5 7,1 5,8 5,5
- Transport, magasinering och kommunikation 2,8 3,0 4,8 3,7
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 8,1 8,3 11,9 10,1
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 5,0 5,1 5,2 5,7
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/02/plv_2006_02_2006-05-15_tie_001_sv.html