Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.9.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,6 procent i april-juni

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna 7,6 procent större under det andra kvartalet år 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under årets första kvartal var ökningen av omsättningen 6,2 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringsgrenarna var ökningen av omsättningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster samt inom andra samhälleliga och personliga tjänster. Inom båda huvudnäringsgrenarna ökade omsättningen med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom hotell- och restaurangverksamhet var ökningen av omsättningen fortsättningsvis stabil och uppgick till 6,4 procent under det andra kvartalet. Ökningen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation blev livligare jämfört med de föregående kvartalen och ökade med 5,5 procent från motsvarande period året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %


Tremånaders årsförändringar %
7-9/2005 10-12/2005 1-3/2006 4-6/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 6,1 7,8 6,2 7,6
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,9 5,5 6,8 6,4
- Transport, magasinering och kommunikation 4,1 3,7 3,2 5,5
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 9,1 11,8 10,1 9,0
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 4,8 6,9 6,9 9,0
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/06/plv_2006_06_2006-09-15_tie_001_sv.html