Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.10.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,1 procent i maj-juli

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna 8,1 procent större under maj-juli år 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under föregående tremånadersperiod som gick ut i april var ökningen av omsättningen 6,8 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringsgrenarna inom servicenäringarna var ökningen av omsättningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 10,1 procent större än året innan. Inom hotell- och restaurangverksamhet var ökningen av omsättningen 7,2 procent under den senaste tremånadersperioden. Ökningen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation blev klart kraftigare jämfört med den föregående tremånadersperioden: ökningen jämfört med året innan var 6 procent. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 9,4 procent i maj-juli.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %


Tremånaders årsförändringar %
8-10/2005 11/2005-1/2006 2-4/2006 5-7/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 7,1 7,5 6,8 8,1
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,4 5,9 5,9 7,2
- Transport, magasinering och kommunikation 5,0 3,9 3,4 6,0
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 10,5 11,1 10,0 10,1
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 5,3 5,9 8,3 9,4
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/07/plv_2006_07_2006-10-13_tie_001_sv.html