Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.11.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,3 procent under juni-augusti

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,3 procent under juni-augusti år 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i maj, var ökningen av omsättningen 6,7 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var ökningen av omsättningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings-, och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 11,7 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 6,8 procent. Ökningen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation förstärktes klart jämfört med den föregående tremånadersperioden: tillväxten jämfört med året innan var 5,7 procent. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade under juni-augusti med 7,6 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006 6-8/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 7,6 7,0 6,7 8,3
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 5,1 6,5 6,8
- Transport, magasinering och kommunikation 4,8 3,6 3,7 5,7
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 11,9 10,3 9,1 11,7
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 5,2 6,1 9,5 7,6
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/08/plv_2006_08_2006-11-15_tie_001_sv.html