Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.1.2007

Servicenäringarnas omsättning ökade med 7,3 procent under augusti-oktober

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,3 procent under augusti-oktober år 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i juli, var ökningen av omsättningen 8 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var ökningen av omsättningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 12 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under det senaste kvartalet med 7,1 procent. Ökningen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation var mindre jämfört med den föregående tremånadersperioden: tillväxten jämfört med året innan var 3,4 procent. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade under augusti-oktober med 8 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
11/2005-1/2006 2-4/2006 5-7/2006 8-10/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 7,6 6,7 8,0 7,3
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 5,9 6,9 7,1
- Transport, magasinering och kommunikation 3,9 3,4 6,1 3,4
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 11,1 9,9 10,1 12,0
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 5,9 8,2 9,1 8,0
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/10/plv_2006_10_2007-01-15_tie_001_sv.html