Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.3.2007

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,2 procent år 2006

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,2 procent både under det fjärde kvartalet år 2006 och på årsnivå jämfört med året innan. Under föregående år gick omsättningen inom servicenäringarna upp med en procentenhet mindre, dvs. år 2005 var ökningen 6,2 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var ökningen av omsättningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster under alla kvartal år 2006. Under det fjärde kvartalet var ökningen av omsättning 9,5 procent. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten gick upp med 8,1 procent från oktober-december år 2005. Omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation ökade med 4,3 procent och inom andra samhälleliga och personliga tjänster med 6,8 procent under det fjärde kvartalet.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar % Hela året
2006**
1-3/2006 4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006 2005/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 6,2 7,5 7,9 7,2 7,2
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,7 5,9 6,8 8,1 6,9
- Transport, magasinering och kommunikation 3,2 5,6 3,9 4,3 4,3
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 10,2 8,7 12,5 9,5 10,1
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 6,9 8,6 8,6 6,8 7,7
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.
**) Årsförändringen jämför hela år 2006 med år 2005.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 2702,palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/12/plv_2006_12_2007-03-15_tie_001_sv.html