Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.5.2007

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,9 procent
under december-februari

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna 7,9 procent större under perioden december 2006-februari 2007 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i november, var ökningen av omsättningen 7,2 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 10,7 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 7,8 procent. Utvecklingen av omsättningen inom transport, magasinering och kommunikation blev snabbare jämfört med förra hösten: ökningen uppgick till 5,6 procent under den senaste tremånadersperioden. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster steg under december-februari med 7,6 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
3/2006-5/2006 6-8/2006 9-11/2006 12/2006-2/2007
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 6,2 8,6 7,2 7,9
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,3 6,5 8,2 7,8
- Transport, magasinering och kommunikation 3,7 6,1 3,9 5,6
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 8,9 12,0 10,6 10,7
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 9,2 8,2 8,0 7,6
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2007/02/plv_2007_02_2007-05-15_tie_001_sv.html