Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.6.2007

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,7 procent under januari-mars

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna under det första kvartalet år 2007 8,7 procent större än under motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i december, var ökningen av omsättningen 7,1 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 11,9 procent större än under motsvarande kvartal året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 7,7 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 6,1 procent under årets första kvartal. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 8,2 procent från motsvarande kvartal året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006 1-3/2007
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 6,8 7,3 7,1 8,7
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 6,7 7,9 7,7
- Transport, magasinering och kommunikation 5,6 4,0 4,7 6,1
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 8,4 11,9 9,8 11,9
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 8,6 8,7 7,5 8,2
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Statistikcentralen publicerar statistiska översikter över omsättningsgrafer enbart kvartalsvis

Från och med början av år 2007 publicerar Statistikcentralen de månatliga statistiska översikterna över omsättningsgraferna enbart kvartalsvis. Detta kommer inte att inverka på hur den egentliga statistiken månatligen ges ut. Den statistiska översikten behandlar kvartalsutvecklingen av omsättningsgraferna samt konjunkturbilden i ett längre utvecklingsperspektiv. Översikten utkommer i samband med offentliggörandet av omsättningsgraferna för mars, juni, september och december.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2007/03/plv_2007_03_2007-06-14_tie_001_sv.html