Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.2.2008

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 9,1 procent under september-november

Omsättningen inom servicenäringarna var under september-november år 2007 8,9 procent större än under motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i augusti, var ökningen av omsättningen 9,5 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 12,0 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 6,4 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 6,7 procent under september-november. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 7,6 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

  Tremånaders årsförändringar %
12/2006-2/2007 3-5/2007 6-8/2007 9-11/2007
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 8,0 9,9 9,5 8,9
- Hotell- och restaurangverksamhet 7,3 6,7 6,7 6,4
- Transport, magasinering och
kommunikation
6,2 7,2 6,3 6,7
- Fastighets-, uthyrnings- och
forskningsverksamhet samt företagstjänster
11,0 13,3 13,5 12,0
- Andra samhälleliga och personliga
tjänster
8,5 8,4 8,0 7,6
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för
motsvarande månader föregående år.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2007/11/plv_2007_11_2008-02-15_tie_001_sv.html