Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.3.2008

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,5 procent under oktober-december

Omsättningen inom servicenäringarna var under oktober-december år 2007 8,5 procent större än under motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i september, var ökningen av omsättningen 9,2 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 11,4 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 6,6 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 6,5 procent under oktober-december. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 8,7 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 10,0 8,9 9,2 8,5
- Hotell- och restaurangverksamhet 7,4 6,3 5,1 6,6
- Transport, magasinering och kommunikation 8,3 5,6 7,4 6,5
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 11,9 14,0 12,7 11,4
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 9,0 7,7 7,9 8,7
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2007/12/plv_2007_12_2008-03-14_tie_001_sv.html