Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.7.2008

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 10,0 procent under februari-april

Omsättningen inom servicenäringarna var 10,9 procent större under perioden februari-april 2008 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i januari, var ökningen av omsättningen 8,5 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 15,4 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 9,5 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 7,5 procent under februari-april. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 10,4 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
5-7/2007 8-10/2007 11/2007-1/2008 2-4/2008
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 9,3 9,0 8,5 10,9
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,6 6,4 6,4 9,5
- Transport, magasinering och
kommunikation
6,3 7,1 5,1 7,5
- Fastighets-, uthyrnings- och
forskningsverksamhet samt företagstjänster
14,0 11,8 12,2 15,4
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 7,7 8,1 9,5 10,4
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande
månader föregående år.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevidering ges av Antti Santaharju tfn +358 9 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2008/04/plv_2008_04_2008-07-15_tie_001_sv.html