Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.8.2008

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 9,8 procent under mars-maj

Omsättningen inom servicenäringarna var 9,8 procent större under perioden mars-maj 2008 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i februari, var ökningen av omsättningen 9,7 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 13,6 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 6,8 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 6,1 procent under mars-maj. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 9,4 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
6-8/2007 9-11/2007 12/2007-2/2008 3-5/2008
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 8,9 8,6 9,7 9,8
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,5 6,4 8,1 6,8
- Transport, magasinering och
kommunikation
6,3 6,1 7,0 6,1
- Fastighets-, uthyrnings- och
forskningsverksamhet samt företagstjänster
13,1 11,8 13,2 13,6
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 8,2 8,1 11,2 9,4
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande
månader föregående år.

Källa: Omsättning inom servicebranschen 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2008/05/plv_2008_05_2008-08-15_tie_001_sv.html